Vil trygge Postveien

Ni ulykker de to siste årene tvinger fram bredere fortau og tryggere sykkelforhold i Postveien.