17 millioner til skoleveier

I år skal det brukes godt 17 millioner kroner til å lage sikrere skoleveier i Rogaland. Men bare 12 av fylkets 26 kommuner fikk midler.