Frøylandsvatnet i revers

I årevis har vannkvaliteten i Frøylandsvatnet vært i jevn bedring,takket være omfattende tiltak gjennom Aksjon Frøylandsvatn.