Flere boliger for 50-åringene

STAVANGER: Hvilke typer boliger som trengs de neste årene, avhenger av hvordan sammensetningen av befolkningen blir. I Stavanger må en planlegge boliger for middelaldrende mennesker, barnefamiliene og boliger til unge mennesker med dårlig råd: