12 millioner minus for fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune får ikke endene til å møtes og sliter med et underskudd på 12 millioner.