100 år - 100 rundt seg

Det må vera noko med lufta i Forsand. Kommunen tel knapt meir enn1000 innbyggjarar, men produserer 100-åringar på løpande band.