Prøv ny lege

Betre med ein ung dyktig lege med ledig plass, enn med ein overarbeida lege som alle vil til.