Flest kollisjoner mellom fugl og fly på Sola

Ingen andre flyplasser i Norge har hatt flere kollisjoner siste året mellom fly og fugl som Stavanger lufthavn, Sola.