Høle Båtforening møter motvind

Høle Båtforening har brukt 50.000 kroner til arkitekt for å lage en reguleringsplan for ny småbåthavn. Fylkesmannen er skeptisk til planen.