Lovleg å krevja personnummer ved sal av mobil

Det er ulik praksis for kor mykje opplysningar mobilselskapa krev for å gi deg eit abonnement. Men målet er det same: Dei vil sjå om du er betalingsdyktig.