Markedsfører Hinna-barnehager

SOLA: Et toårig samarbeidsprosjekt mellom 12 barnehager på Hinna har resultert i en brosjyre der alle barnehagene er presentert.