• Denne turveien sør for Bryne kan fortsatt være stengt med strøm og gjerde. Geir Sveen

Dette strømgjerdet får stenge turveien

Heller ikke anken til Miljøverndepartementet åpner den omstridte turveien på Bryne som ble stengt med strøm og gjerde.