Folkevekst gir byggeboom

Sandnes har opplevd enorm utvikling fra den rundet 50.000 innbyggere for ni år siden.