• Ola Fintland

Denne holmen ville ikke Sandnes ha

Holmeeier Harald Sola Berentsen mener det er i allmennhetens interesse at Sandnes kommune får overta Brattholmen gratis, mot at han får beholde en hytte på fastlandet.