Er friområder viktigere enn matjord?

Kommunen prioriterer sentrumsnære rekreasjonsområder, mens den beste matjorda må vike plassen for utbygging, mener lokale Senterparti-folk.