- En menneskerett å reise

— Funksjonshemmedes fritidsreiser er ikke et sosialt problem, men en transportmessig utfordring, hevder leder i funksjonshemmedes råd i Sandnes, Kjell Audun Kristoffersen.