Dårligere service i Gjesdal

Kommunen har i flere år hatt en ordning med at privat hageavfall og søppel fra grøftekanter og andre fellesområder blir samlet opp av kommunens renovasjonsbil. Etter at søppelplassen på Høyeholen ble vedtatt nedlagt, må slikt søppel nå kjøres til Sele, og dermed blir det en for stor utgift for kommunen.