Stor mangel på tannleger

Dette er hull-i-hodet-politikk. Her har vi stor mangel på tannleger. Og nå presterer myndighetene å nekte oppholdstillatelse til en dyktig tannlege som allerede jobber i et distrikt som skriker etter tannleger.