• Per A.Thorbjørnsen(Venstre), leder av levekårsstyret, er fornøyd med at utbyggingen av 51 nye plasser ved Bergåstjern sykehjem går etter planen. Nybygget ser du bak gravemaskinen. Det skal tas i bruk februar 2012. Thorbjørnsen slår av en prat med bas Lars Solberg. Arne Årsvold graver det som skal bli parkeringsplasser. Pål Christensen

- Umulig å garantere sykehjemsplass til alle i 2015

— Full sykehjemsdekning innen 2015 er en komplett umulighet, sier Per A. Thorbjørnsen(V).