Øyvind Bergøy: - Jo, det virker

Uten boplikt ville mange flere hus i Hjelmeland vært hytter. Ordningen virker preventivt, mener rådmannen i Hjelmeland. Som Senterparti-politiker var Øyvind Bergøy med på å innføre nullkonsesjon i Hjelmeland. Boplikten ble innført da «det ene huset etter det andre ble okkupert som feriehus».