Grovt tyveri fra byggeplass

I løpet av natten har tyver brutt seg inn i både en container og en lagerbygning i Stokkalandsmarka.