Nytt samarbeid om kommunalt krisesenter

Bystyret gikk tirsdag enstemmig inn for en samarbeidsavtale med Stavanger om driften av krisesenteret i Stavanger.