• To av de polske sovjetiskbygde antiubåt-helikoptrene av typen Mil Mi-14 som for tiden deltar på Nato-øvelse på Sola. FOTO: Anthoni Larsen.

Sovjetbygde helikoptre deltar

Tre sovjetiskbygde helikoptre fra den kalde krigens dager deltar for tiden på en Nato-øvelse på Sola.