• Jane Stava har født fire barn selv, men aldri vært i denne posisjonen før. Signe Egenberg, undervisningsjordmor på SUS, er fødende for anledningen, jordmor Margrethe Tangerud veileder og Sofie Noraas, til høyre, følger nøye med fra sidelinjen. Tommy Ellingsen

- Mange døde nyfødte kunne vært reddet

På Torget i Stavanger kunne hvem som helst få prøve seg som jordmor.