Høyre tar PR-grep for Badedammen

Høyres Kåre Reiten, bosatt i Stavanger Brygge, likte ikke at Badedammen— området kom dårlig ut i kommunens levekårsundersøkelse tidligere i år.