Barnehagesjefen lover et godt tilbud til de minste

Mener barnehagene skal klare å ta imot barn på åtte måneder. Men kommunen vil per i dag ikke øke antall ansatte i barnehagene.

Fra høsten kan barn så små som åtte måneder få rett til barnehageplass.
 • Hilde Moi Østbø
  Hilde Moi Østbø
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

– Sannsynligheten for at det blir et stort renn av barn på åtte måneder er ikke stor. Det er vanskelig å si hvor mange vi vil få, men vi skal gi de som kommer et godt barnehagetilbud, sier Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef i Stavanger kommune.

Novemberbarn

I Aftenbladet fredag frarådet universitetslektor Cecilie Evertsen ved Nasjonalt senter for læringsmiljø- og adferdsforskning foreldre å sende de aller minste barna i barnehagen. Regjeringen ønsker nå å tilby barnehageplass til novemberbarn i august påfølgende år. Det betyr at de minste barna kan være så små som åtte måneder når de begynner i barnehage.

Monica Buvig Stenseth er barnehagesjef i Stavanger kommune.

– Har barnehagene kompetanse på det allerede fra august?

– Ja, vi er veldig opptatt av tilknytning og relasjonskompetanse, som er særlig viktig i møte med de minste barna. Noen barnehager kan kjenne på at det er vanskelig å være nok til stede, men vi skal ikke endre bemanningsnorm på nåværende tidspunkt. Dette skal vi klare innenfor de rammene vi har. Barnehagene og foreldrene må jobbe sammen for å gi de minste barna den tryggheten de trenger.

Stenseth sier at det ifølge barnehageloven skal være én pedagog per syv til ni små barn. Hvis en avdeling har ni barn, vil den normalt ha en pedagog og to ansatte i tillegg, sier hun.

– Synes du det er for tidlig å begynne i barnehage når man er åtte måneder?

– Jeg synes det er vanskelig å gi et svar som gjelder for alle. Her har vi et regelverk som muliggjør at man kan få barnehageplass tidligere. Dette må være en helhetlig vurdering for familien, sier hun.

– Ikke tilfeldig

Universitetslektor Evertsen sa til Aftenbladet i går at det i stor grad er flaks og uflaks som gjør om barn kommer i en barnehage som er flinke nok på å ivareta så små barn.

– Stemmer det?

– Jeg kan ikke kjenne meg igjen i beskrivelsen av at det er tilfeldig. Vi jobber gjennomgående med å løfte kompetansen for alle barnehager, og vi er også glade for at foreldrene i foreldreundersøkelsen gir høy score på tilknytning og trivsel, sier hun.

Leder av Utdanningsforbundet i Stavanger, Inger Grødem Haraldsen, sier det ikke er et enkelt svar på om barnehagene i Stavanger er kompetente til å ta imot babyer på åtte måneder.

– Hvis det skulle bli mange barn på under ett år, bør man øke med antall barnehagelærere. I Oslo kommune har de nå minimum 50 prosent barnehagelærere eller et færre antall barn per avdeling. Det vil gjøre at barnehagen er mye bedre tilrettelagt for de under ett år. De er veldig sårbare, og krever noe helt annet enn de som er eldre, sier hun.

Hun oppfordrer foreldre til å sjekke at barnehagene har den grunnbemanningen som kreves i loven.

– Det er viktig at foreldrene sier ifra om barnehagen ikke er god nok. Jeg tenker at de fleste barnehager vil gi et godt tilbud. Men er det mye ustabilt og mye sykdom? Da må foreldrene gi beskjed, og gjerne jobbe for å ta det opp politisk, sier hun.

Kompetanse

Sissel Knutsen Hegdal (H), leder for kommunalstyret for oppvekst i Stavanger, sier de ikke har noen planer for å øke bemanningen i barnehagene.

Sissel Knutsen Hegdal (H) er leder i kommunalstyret for oppvekst i Stavanger.

– Jeg er ikke så sikker på at du må ha økt bemanning overalt, sier Hegdal, og legger til at det allerede jobbes mye med å øke kompetansen i barnehagene og å øke andelen faglærte medarbeidere.

– Det kan gjøre at barnet blir møtt på en bedre måte, sier Sissel Knutsen Hegdal, som er godt fornøyd med barnehagene i Stavanger.

– Men det er veldig interessant å få innspill fra fagpersoner. Hvis det er kompetanse og forhold ved barnehagene våre som ikke er bra, må vi lytte til det.

Universitetslektor Cecilie Evertsen mener at barnehager per dags dato ikke er klar til å ivareta et barn på åtte måneder godt nok.

– Det er en del strukturelle dimensjoner som ikke er tatt høyde for om en skal vurdere om barnehagene er klare til å ivareta så små barns behov for omsorg og nærhet på en god nok måte, sier hun.

Universitetslektor Cecilie Evertsen ved Nasjonalt senter for læringsmiljø- og adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Hun mener dette må være på plass for at barnehagene skal klare å ivareta de aller minste:

 • Flere faglærte i barnehagen.
 • Økt kunnskap om tilknytning og samspill.
 • Større voksentetthet, da barn under ett år har stort behov for kroppskontakt og at voksne er påkoblet emosjonelt.
 • Barna må skjermes i smågrupper.
 • Barnet blir godt forberedt før oppstart i barnehagen.
 • Bruke god tid på innkjøring.
 • Ha en primærkontakt.
 • Ha korte dager over lang tid.

Det har kommet inn flere høringssvar til lovforslaget om å gi novemberbarn barnehageplass. Alle er positive til forslaget.

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Stavanger kommune
 3. Sissel Knutsen Hegdal

Mest lest akkurat nå

 1. Ingenting rocket på Sandnes’ nye festplass

 2. Hele livet lurte Tor på hva som skjedde da faren styrtet i døden med jager­fly. Så opprettet kona en hemmelig kon­takt

 3. Gikk fra Sandnes til Kristiansand av én spesiell grunn: – Det har vært litt av en tur

 4. Europas største ugle stopper liten hytte på Jæren

 5. Veton Berisha etter hat tricket: – Serie­gull med Viking ville vært det største

 6. – Problem­stillingen med parkerings­plasser ved Nye SUS er alvorlig