Sandnes-politikerne får dobbelt betalt

Heltidspolitiker Annelin Tangen (Ap) i Sandnes får 124.000 kroner ekstra betalt for å gå i politiske møter. – Meningsløst når jobben er å være politiker, mener professor Frank Aarebrot.

Ap-politikerne Arne Buchholdt Espedal og Annelin Tangen får betalt for å gå i politiske møter både på dagtid og kveldstid selv om de har betalt full politikerlønn på 825.000 kroner.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Bystyret i Sandnes har vedtatt at alle politikere - bortsatt fra ordfører og varaordfører - skal ha lik betaling for å gå i politiske møter. Det betyr at en heltidspolitiker med 100 prosent lønn får ekstra betalt for å møte i bystyret, formannskapet og andre kommunale utvalg.

– Dette er jo virkelig smør på flesk. Hva er jobben din som politiker om det ikke er å gå i møter? Møtegodtgjørelse er først og fremst en ordning for ulønnede politikere som har en annen jobb utenom, sier professor og valgforsker Frank Aarebrot.

Her kan du se hva politikerne i Sandnes og Stavanger tjener:

Les også

Borgli topper lønningslista: - Bra med åpenhet rundt dette

Han tror Sandnes har vedtatt et regelverk basert på et system uten heltidspolitikere.

– Jeg antar at dette ikke er tilsiktet, men et resultat av at ordningen er laget for politikere som har en annen jobb utenom. De har nok glemt å fjerne det i farten, sier Aarebrot.

Frank Aarebrot, professor ved Universitetet i Bergen.

Ordningen i Sandnes skiller seg fra de andre storbykommunene. Hverken i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger eller Drammen får heltidspolitikere møtegodtgjørelse i tillegg til full politikerlønn.

– Lukrativ ordning

– Vi prøver å holde kostnadene på et lavt nivå, sier opposisjonsleder og tidligere leder av honorarkomiteen Tove Paule (H), som er den eneste politikeren i Drammen som er frikjøpt 100 prosent i tillegg til kommunes ordfører. Hun får 680.000 kroner i lønn og har ingen andre godtgjørelser ut over det. Til sammenligning får en heltidspolitiker i Sandnes utbetalt 825.000 kroner i grunnlønn.

På spørsmålet om hva hun synes om ordningen til Sandnes, svarer hun.

– Det var jo en lukrativ ordning, men jeg kommer ikke til å flytte til Sandnes av den grunn, ler Paule.

Les mer:

Les også

Anna Margaret Smedvig er en av Norges rikeste

Ingen møtegodtgjørelse

I Trondheim får eksempelvis ingen av kommunens 11 heltidspolitikere ekstra betalt for å gå i politiske møter. Flere steder får ansatte i halv stilling kun halv møtegodtgjørelse, mens politikere med jobb utenom får full møtegodtgjørelse. I Sandnes får alle politikere full godtgjørelse uavhengig av hvor mye de er frikjøpt.

Fire av representantene i bystyret i Sandnes får utbetalt full lønn av kommunen. I tillegg til ordfører og varaordfører, har Ap-politikerne Arne Buchholdt Espedal og Annelin Tangen 100 prosent stilling som politikere.

Ap-leder Annelin Tangen.

Ap-leder Tangen og Espedal har en årslønn på 825.075 kroner. I tillegg får de ekstra betalt for å stille i politiske møter uavhengig om de er på kveldstid eller på dagtid. En ordning vedtatt av et samlet bystyre. De får eksempelvis 50.000 kroner ekstra for å møte i formannskapet på dagtid.

Tangen får i år 74.379 kroner i ekstra honorar for å møte i bystyret, formannskapet, Ad.hoc-utvalget, valgnemda, næringslivsutvalget og eldrerådet dersom hun deltar i alle møter. I tillegg får hun 49.500 kroner for å lede utvalg for helse og sosialsaker. Utenom dette får Tangen godtgjørelse for verv i fylkeskommunen, Sandnes tomteselskap og Forus Næringspark.

– Har bidratt til kutt

Gruppelederen i Ap har ingen problemer med en gjennomgang av politikernes honorar.

– Vi kan gjerne endre ordningene dersom bystyret ønsker det. Vi er allerede i gang med et å gjennomgå delegasjonsreglementet, sier Tangen.

Hun forsvarer Sandnes sin ordning med lik lønn for likt arbeid.

– Andre kommuner velger å betale ut fra tidligere lønn og utdannelse, men jeg mener vi har landet på den mest rettferdige ordningen.

Tangen mener det er feil å si at politikerne ikke har bidratt til kuttene slik Høyre påstod i forrige bystyremøte.

Et samlet bystyret inkludert Høyre har vedtatt ordningen som gjør at også heltidspolitikere i Sandnes får betalt for å gå i politiske møter.

– Det er ingen kommunalt ansatte som har gått ned i lønn. Vi politikere har også kuttet i reiser og kursvirksomhet, sier Tangen.

– Jeg forstår hva Aarebrot mener, men for meg er det uvesentlig hvor pengene kommer fra. Det er totalsummen som er interessant. Spørsmålet er heller om vi har for mye betalt, sier Espedal.

– Har dere det?

– Jeg balanserer nok akkurat på det jeg hadde tjent i det sivile. For andre er det opp og for andre ned. Men for meg har det mye å si at jeg slipper å gå ned i lønn for å være politiker. Vi kan gjerne ta en gjennomgang, sier Espedal, som er utdannet sivilingeniør.

Politikerne brukte mer

Sandnes kommune sparer penger innenfor alle tjenesteområder, men en gruppe er skånet for store kutt, nemlig politikerne selv.

I det siste bystyremøte før sommeren gikk Høyre-politiker Solgull Klette på talerstolen og beskyldte enkelte politikere for å være grådige.

– Vi som er folkevalgte kan ikke sitte på vår høye hest og tro at vi er beskyttet mot innsparinger. Vi må se på vårt eget forbruk og gå foran som gode eksempler, sier Klette.

Bystyrepolitiker Solgull Klette (H).

I fjor hadde Sandnes et merforbruk på 534.000 kroner på politisk virksomhet. Noe som resulterte i et totalforbruk på i overkant av 20 millioner kroner.

I vår vedtok politikerne i Gjesdal å spare 100.000 kroner på politisk styring på grunn av stramme tider i kommuneøkonomien.

– Klarer vi å spare noe på politikerlønninger, kan vi kanskje få råd til noen flere sykepleiere eller andre sårt tiltrengte ting i kommunen, sier Solgull Klette (H) i Sandnes.

Hun reagerer på at fulltidspolitikerne får ekstra betalt for å møte i bystyret og andre politiske utvalg.

– Dette er fellesskapets midler som vi må bruke med omhu. Jeg trodde det var jobben din å gå i bystyret når du er 100 prosent frikjøpt som politiker. De kan jo bruke arbeidstiden sin til forberedelser og møter, mener Klette.

Slik gjør de det i andre kommuner:

Drammen: Det utbetales ingen godtgjøring til ordfører eller folkevalgte som mottar 100 % godtgjøring.

Stavanger: I Stavanger kan politikerne velge å gjøre om summen av alle sine honorarer, frikjøp og eventuell gruppelderstøtte til fast månedlig utbetaling. De får da ikke utbetalt møtehonorar i tillegg, med unntak av bystyrets møter.

Trondheim: Trondheim kommunes godtgjøringsreglement bygger på at godtgjøringen til politiske organer enten gis som en fast godtgjøring pr møte, eller som en årlig sum beregnet som prosentandel av kommunalråds godtgjøring. Kommunenes 11 heltidspolitikere mottar ikke møtegodtgjøring i tillegg til sin ordinære godtgjøring.

Bergen: «Ordfører, varaordfører, komiteledere og komitenestledere i fulltidsverv tilstås ikke godtgjøring for deltakelse i de politiske organ som omfattes av dette reglementet. Arbeidsutvalgsmedlemmer i verv tilsvarende 50 % stilling tilstås halv godtgjørelse for deltakelse i de politiske organ som omfattes av dette reglementet».

Oslo: Ordfører og byrådsleder mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 100 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer. Byrådets medlemmer mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 90 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer. Ingen mottar ytterligere godtgjørelser for møter o.l.

Publisert: