• Den nye rådmannen i Strand, Ketil Reed Aasgaard, og økonomileder Hanne Karin Fjelde Krog er usikker på hvordan folketallet vil utvikle seg i Ryfylkes største kommune. Tor Inge Jøssang

Strand-rådmannen er spent på Ryfast-effekten

Ett år før åpningen av Ryfast er Strand kommune preget av svak befolkningsutvikling. Dette gir et svekket inntektsgrunnlag og rådmannen legger fram et stramt budsjett for 2019.