• Stangeland Maskin har vært med på utbyggingen av Eiganestunnelen, som åpnes neste år. Jon Ingemundsen

TS-datter rikest i Ryfylke

May Stangeland Baardsen troner øverst på formuestoppen i Ryfylke.