Så dyr blir EU-kontrollen

Fredag endres reglene for periodisk kjøretøykontroll. Lokale bilverksteder skrur opp prisene.

Publisert: Publisert:

Rettedal bilkontroll har inne 1300 kjøretøy på EU-kontroll hvert år. Daglig leder Olav Rettedal endrer ikke prisen foreløpig, men generelt stiger prisene hos bilverkstedene. Foto: Andreas Veggeland

8. februar innføres nye regler for hvordan periodiske kjøretøykontroller skal utføres.

– I dag er det bare krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå blir det krav om opplæring og personlig godkjenning av kontrollører og tekniske ledere. Målet er bedre, likere og mer trafikksikre kontroller, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Personellet som skal gjennomføre kontrollene må nå igjennom et ni timer langt teoretisk kurs. Deretter følger 14 timer praktisk opplæring. Sertifiseringen varer i fem år av gangen. I tillegg til kostnader knyttet til opplæring, må noen av bedriftene ta investeringer i utstyr.

Snau tusenlapp

– Nå kreves det en spesiell type løftebukk, større deler av kontrollen krever at man har to mann til stede og det er flere punkter som skal sjekkes, forklarer daglig leder Arild Jacobsen i Vibemyr bilverksted. I likhet med en rekke andre bilverksteder Aftenbladet har vært i kontakt med, har han satt opp prisen på EU-kontroll fra snaue 700 til 990 kroner.

– Jeg kan ikke skjønne at verkstedene nå skal klare å foreta EU-kontroller noe billigere enn dette, sier Jacobsen.

På Mekonomen på Åsen i Stavanger er prisen også gått opp til 990 kroner. Det samme melder Anders Rugland på A. Rugland bilverksted på Bryne.

– Jeg har fått inntrykk av at de fleste legger seg rett under tusenlappen. Vi har vært nødt til å øke prisen, og EU-kontrollene er ikke noe vi tjener penger på, forteller Rugland.

Beholder prisen

En av de som utfører aller flest EU-kontroller i regionen, er Rettedal bilkontroll på Stangeland i Sola. Der har de foreløpig bestemt seg for å beholde prisen på 890 kroner for kontrollen.

– Vi gjennomfører cirka 1300 EU-kontroller og 600 etterkontroller i året. Vi får noen kostnader til kursing av personalet og ny løftebukk, men disse blir små når man fordeler det over alle kontrollene på et år, forklarer daglig leder Olav Rettedal.

Bilverkstedene har tradisjonelt hatt lave priser på EU-kontroll fordi disse ofte fører til ytterligere oppdrag. Rettedal utfører ikke reparasjoner og spesialiserer seg på selve kontrollen.

– Bilbransjen ser kanskje på dette som en anledning til å øke prisen, og jeg har forståelse for at forskriftsendringene fører til ekstrakostnader til de som kun har EU-kontroll som en liten del av virksomheten. Vi har derimot ingen planer om å øke prisen, lover han.

NAF øker prisen

NAF-senteret på Forus gjør som de lokale bilverkstedene; setter prisen opp. Fra nå koster det 1295 kroner for EU-kontroll hos NAF. Medlemmer får 200 kroner i rabatt.

– Kursingen av ansatte og nye krav til kostbart verkstedutstyr vil gi store kostnader for de som utfører EU-kontroller. For små verksteder kan kostnadene bli så store at de kutter ut EU-kontrollene, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Publisert: