• Bildet er tatt i september 2013 en drøy uke før nytt bussfelt mellom Hillevåg og Mariero ble åpnet. For å spare penger er det nå aktuelt å senke bussveistandarden og åpne for adgang for flere personbiler og tillate mer forsinkelser enn det i dag er lagt opp til i bussens traseer. Fredrik Refvem
    Galleri

Bussveiens redningsoperasjon: Mer bil og buss i samme fil

Aksept for forsinkelser, adgang for flere personbiler i bussveien og bybanebrems i 19 kilometer kan få sentrale roller i redningsoperasjonen for bussveien og Bypakke Nord-Jæren.