• Pål Christensen

Departementet stopper nye grensejusteringer inntil videre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om at det ikke blir vedtatt nye grensejusteringer i norske kommuner nå.