Neri Svandalsflona (84): – Kommunen vil ha bort den siste bonden på Fjogstad

Over flere år har Sandnes-bonde Neri Svandalsflona kjempet for et aktivt landbruk på Fjogstad. Samtidig er grensene for Sandnesmarkå i spill. Det frykter bonden er kroken på døra for fremtidig landbruk på Fjogstad.

– Når sola bryter om morgenen, hender det at jeg står her ute bare for å kjenne varmen og se lyset bre seg utover markene. Det gir en ro jeg ikke vil bytte mot noe.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

I de naturskjønne liene som strekker seg innover Fjogstad i Sandnes kommune eier 84 år gamle Neri Svandalsflona et 700 dekar stort gårdbruk. Her overtok han og kona i april 1964.

Fra 90-tallet forpaktet Svandalsflona i tillegg to landbrukseiendommer kommunen eier, som grenser til hans eget bruk. Men i 2014 så han seg nødt til å si opp avtalen. Partene var uenige om kostnader om gjerdehold, og slik avtalen var utformet, medførte det for store økonomiske konsekvenser for Fjogstad-bonden. Blant annet fordi kommunen la inn vilkår om at de kunne si opp avtalen etter kun ett år.

Les også

LES OGSÅ: SV vil verne Sandnesmarkå

Les også

LES OGSÅ: Ville sikre grensene for Sandnesmarkå

Les også

LES OGSÅ: Vi skal sikre Sandnesmarkå for framtiden

Den siste bonden på Fjogstad

– Vi har hatt utallige møter. I forskjellige omganger har både landbrukssjef, parksjef og advokat deltatt for å finne løsninger. Jeg har fortsatt til gode å se møtereferater eller annen dokumentasjon på hvordan saken er forsøkt løst. Standardsvar fra kommunen har heller vært «vi skal se på det», sier Svandalsflona.

LES FLERE SAKER:

Les også

– Vi ønsker tursti på Fjogstad

Les også

Kåre Vierdal: - Kommunens drift på Fjogstad er i strid med jordloven

Les også

– Jordbruksjord i Sandnes er angrepet fra alle kanter

Han følger opp:

– Med sin fremferd legger kommunen opp til å kvitte seg med den siste bonden på Fjogstad. Alle vet at skal et bruk være driveverdig i dag, må det være av en viss størrelse. Eneste løsningen jeg ser, er at hele området drives under ett, spesielt når det gjelder den dyrkede jorden, sier Neri Svandalsflona.

– Med sin fremferd legger kommunen opp til å kvitte seg med den siste bonden på Fjogstad, sier Neri Svandalsflona.

Forventer mer

Til slutt, i 2014, så han seg nødt til å si opp forpaktningsavtalen. Det førte til, ifølge Fjogstad-bonden, at kommunens eiendommer ble overlatt til seg selv, uten tilsyn.

– Gjerdeforpliktelser som har påhvilt kommunen, er misligholdt, innmark er ikke gjødslet eller høstet, sier han.

De siste årene har dette tæret på. Nå går det på nattesøvnen løs for Svandalsflona.

– Kommunen trenerer, utsetter, svarer ikke på brev og møter uforberedt. Jeg forventer mye mer. I de siste brevene skriver kommunen at det er en situasjon i området som handler om «helse og alderdom». Jeg er sjokkert. Kan de bruke det som argument? Kommunen må være åpne om hva de vil med Fjogstad. Den prosessen som har blitt drevet mot meg og min kone, har ført til at vi er nødt til å overlate saken til advokat, sier gårdbrukeren.

LES OGSÅ: Vern av matjor er kommunenes ansvar

Det toppet seg da Svandalsflona ble oppmerksom på at Sandnes kommune viste interesse for å kjøpe nabobruket.

– Kan de gå bak min rygg og kjøpe mer land her uten å åpne for dialog om hva som vil bidra til en helhetlig fremtid for Fjogstad? Vi som bor her og kjenner området, er ikke engang rådspurt. Vi har alltid hatt et godt forhold til naboen. Nå vet vi ikke lenger hvem vi skal sende julekort til. Kommunens metode fører til hersk og splid, sier Neri Svandalsflona.

Les også

LES OGSÅ: Sola og Sandnes er verst på jordvern

Vil planlegge fremtiden

I dag har foretaket til Svandalsflona en besetning på rundt 50 vinterfora sauer, 14 ammekyr og en hest. Tre deltidsansatte jobber på gårdsbruket. Går alt etter planen, skal den ene inn i en prøvetid på to år for å bli i stand til å drive gården selvstendig.

– Her står en ung mann, som gifter seg denne måneden, klar til å drive. Politikerne snakker fint om jordvern og verdien av å ta vare på landbruk. Vi opplever det totalt motsatte. Vi er under angrep fra alle kanter, sier Neri Svandalsflona.

Publisert: