• Hans Eirik Aasek er fjerdegenerasjons kveker, og fører kvekerdommen videre til hans sønner. Selv har han dedikert store deler av livet til å lese og forske på kvekersamfunnet, og har skrevet flere artikler om temaet. Jan Inge Haga

Kvekersamfunnet feirer 200 år

Stavanger var en gang hovedsete for Vennenes Samfunn Kvekerne. Nå skal de 200 årene i Stavanger markeres.