• I januar ble bussputene fjernet og lagt på igjen i Gamleveien. Nå må gangfeltene også fjernes eller nedjusteres. Til slutt skal bussene «endelig» kjøre gjennom. Fredrik Refvem

Løsning på Gamleveien-striden

To av de opphøyde gangfeltene i Gamleveien fjernes og tre skal nedskaleres. 8. mars skal bussene endelig begynne å kjøre gjennom.