• Ved Hellvik, sju kilometer etter start skjer sammenstøtet som delvis stanser rittet og påfører skrubbsår i hodet på to syklister. Lege og syklist Stein Ørn til høyre i bildet. Anders Minge
    Galleri

Stein Ørn måtte trå til som lege i Nordsjørittet

Mosjonssyklist og lege, Stein Ørn lå like foran syklistene som gikk i bakken ved Hellvik stasjon og fikk skader i hodet. Da parkerte han sykkelen for å trå inn som lege.