• Gravlunden på Soma skal utvides med 15–20 dekar innen 2021, og det er satt av plass til ytterligere utvidelse. Pål Christensen
    Galleri

Nye gravplasser koster Sandnes 84 millioner

SANDNES: Det er ikke gratis å skaffe alle et siste hvilested. De neste tre årene skal Sandnes kommune bruke 84,5 millioner kroner på nye gravplasser på Soma og Høyland.