Menneskerettsforkjemperens iranske forbindelser

Fredsprisvinner Shirin Ebadi anklager humanitære organisasjoner for å jobbe for iranske myndigheter. Hun nevner spesielt én virksomhet som også dukker opp i historien om en mystisk menneskerettighetsforkjemper fra Sola.

Da Shirin Ebadi, til venstre, ble pågrepet i hjemlandet Iran, var det ifølge fredsprisvinneren lederen for en iransk menneskerettighetsgruppe som avhørte henne. Denne humanitære organisasjonen dukker også opp i historien om GNRD i Stavanger.
Publisert: Publisert:

Loai Mohammed Deeb bygget på kort tid et imperium av virksomheter som tilsynelatende jobbet for å gjøre verden til et bedre sted. For å få dette til, fikk han overført 140 millioner kroner fra ukjente bakmenn i Midtøsten.

Nå viser det seg at den plutselige pengestrømmen til Deebs bankkontoer begynte samtidig som han startet arbeidet med å smugle en gåtefull, iransk statsborger inn i Norge og Schengen-området. En sentralt plassert myndighetskilde har tidligere uttalt til Aftenbladet at denne personen trolig var en agent fra Iran.

Så langt inneholder historien om GNRD blant annet etterretningstjenester, ulovlig gambling, falske universiteter, underslag og forfalskning av en rekke dokumenter, en prominent fredsforhandler som flere ganger er blitt trukket frem av russiske myndigheter som en mulig løsning på blodbadet i Syria, maktkamper på høyeste nivå i Midtøsten og politiets frykt for en leiemorder i Stavangers gater.

Nå dukker også en fredsprisvinner opp i fortellingen om Loai Deebs gåtefulle menneskerettighetsnettverk. Hun kommer med en opplysning som kan knytte Loai Deebs nettverk tettere til myndighetene i Iran.

LES AFTENBLADETS STORE FEATUREARTIKKEL OM LOAI DEEBS MYSTISKE NETTVERK HER:

Les også

Idealist - eller brikke i et storpolitisk spill?

Solamannen fikk rundt 140 millioner kroner inn på kontoer i SR-Bank. Loai Deeb og organisasjonen hans i Hillevåg jobbet…
I løpet av knappe tre år kom det inn rundt 140 millioner kroner – like mye som på dette bildet – fra avsendere i Midtøsten til kontoer kontrollert av Loai Deeb i Norge.

Representerer regimet

Iranske Shirin Ebadi ble i 2003 den første kvinnen med muslimsk bakgrunn til å vinne Nobels fredspris. Hun fikk prisen fordi hun som advokat påtok seg den risikable jobben med å forsvare flere kjente regimekritikere for domstoler i Iran. Arbeidet kom til å koste henne dyrt. Selv ikke fredsprisen kunne beskytte den profilerte juristen fra fengsling og trakassering. Siden 2009 har Ebadi levd i eksil i Storbritannia.

I et stort intervju med den amerikanske nyhetstjenesten Bloomberg fra tidligere i år tok Shirin Ebadi et kraftig oppgjør med regimet i hjemlandet. I tillegg til å oppfordre vestlige myndigheter om å hjelpe den iranske befolkningen med å fjerne de ansvarlige religiøse og politiske lederne med målrettede tiltak, ba hun omverdenen avslutte alt samarbeid med humanitære organisasjoner registrert i landet.

Ifølge fredsprisvinneren har myndighetene i Teheran opprettet et helt nettverk av virksomheter som utgir seg for å være uavhengige, men som i virkeligheten er regimets forlengede arm. Som eksempel nevner Ebadi en virksomhet ved navn Organization for Defending Victims of Violence (ODVV).

Denne organisasjonen knytter Ebadi direkte til den fryktede, iranske sikkerhetstjenesten. I intervjuet med Bloomberg forteller hun at da hun ble pågrepet av myndighetene i 2005, to år etter at hun var i Oslo for å motta fredsprisen, var det den daværende lederen av ODVV som gjennomførte avhørene av henne. Ifølge den franske avisen Le Monde hadde ODVV-toppen tidligere en ledende stilling i iransk etterretningstjeneste.

Aftenbladet kan avsløre at en representant fra organisasjonen som fredsprisvinneren og andre hevder er styrt av det iranske regimet, tidlig i 2017 skal ha ønsket å hjelpe Loai Deeb med å kvitte seg med gjeld i Sveits.

Dette GNRD-flagget ligger fortsatt igjen i kontorblokken menneskerettsorganisasjonen fra Stavanger leide i Genéve.

Ukjente bakmenn

Selv om Loai Deeb nylig ble funnet skyldig i flere straffbare forhold i Stavanger tingrett, er det fortsatt et stort spørsmål hvem som i løpet av knappe tre år overførte rundt 140 millioner kroner fra Midtøsten til kontoer i Norge som ble kontrollert av GNRD-presidenten.

Ifølge Økokrim gikk ukjente personer til bankfilialer i De forente arabiske emirater med kontanter og bankremisser. Der plasserte de pengene på kontoene til det politiet mener var tomme stråselskaper. Jukseselskapene førte pengene videre til Deeb og hans virksomheter.

Politiet mener hensikten med opplegget var å skjule både pengenes opphav og hvem som egentlig stod bak millionoverføringene. Økokrim ga opp å finne bakmennene, blant annet fordi myndighetene i Emiratene aldri svarte på den formelle, norske henvendelsen om bistand til etterforskningen.

De rundt 140 millionene som endte opp under Deebs kontroll ble blant annet brukt til å bygge opp en menneskerettighetsorganisasjon med hovedkvarter i Hillevåg. Men i tillegg til å finansiere GNRDs raske vekst, betalte også Loai Deeb for en annen humanitær organisasjon som ble startet av to iranere i Genève tidlig i 2010.

En mystisk iraner

International Institute for Peace, Justice and Human Rights (IIPJHR) skulle ifølge oppføringen i det sveitsiske firmaregisteret jobbe for å avsløre menneskerettighetsbrudd. Presidenten i den nystartede organisasjonen het Seyed Raed Mousavi.

4. januar 2013 dukket plutselig Mousavis navn opp hos norske utlendingsmyndigheter. Loai Deeb hadde sendt inn en søknad om oppholdstillatelse for mannen fra Teheran. Deeb oppga at Mousavi skulle jobbe som leder for GNRD i Norge.

Deeb hadde registrert GNRD i Brønnøysundregisteret i 2010, men det hadde vært svært liten aktivitet i organisasjonen de første årene. Fortsatt var det dessuten meningen at Deebs virksomhet skulle ha hovedkontor i Genéve, selv om presidenten var bosatt i Rogaland.

Pengestrømmen starter

Aftenbladet har gjennomgått pengestrømmen til GNRD nærmere. Ifølge utlistinger fra det norske valutaregisteret begynte millionene fra Midtøsten å rulle inn nærmest nøyaktig på samme tid som Deeb søkte oppholdstillatelse for Mousavi.

GNRD hadde hatt konto i SR-Bank fra mars 2012, men den var knapt i bruk. Ved utgangen av desember det året kom det plutselig inn penger – både i form av overføringer og kontante innskudd – på kontoen. Også Loai Deebs private konto vokste brått på samme tid. Noen hadde begynt å sette inn kontanter i både norsk og utenlandsk valuta på kontoen til mannen som tilsynelatende stort sett hadde levd på sosialstøtte siden tidlig i 2009.

Utskrifter fra Valutaregisteret avslører at blant pengene som kom inn til GNRD i januar 2013, var det også 67.000 euro (nærmere en halv million kroner ut fra kursen ved årsskiftet 2012-2013) som ble overført fra IIPJHR – organisasjonen Mousavi hadde vært med på å starte i Genève tre år tidligere.

Pengene skulle dekke lønnen til den iranske statsborgeren, slik at det så ut som om Mousavi allerede jobbet for GNRD. Ifølge en nylig avsagt dom i Stavanger tingrett hadde Loai Deeb på forhånd laget en oppskrift for å smugle IIPJHR-grunnleggeren til Norge – og dermed hele Schengen-området – ved hjelp av en falsk arbeidsavtale.

Beslagla dokument

Dokumentet, som Deeb sendte til Mousavi for å forklare hvordan han skulle gå frem for å få opphold i Norge, ble beslaglagt på en av GNRD-presidentens datamaskiner da Økokrim aksjonerte mot ham i slutten av mai 2015.

IIPJHR-pengene gikk altså via GNRDs konto før de ble betalt ut som lønn til den iranske statsborgeren. Mousavi selv hadde formelt sluttet som president i IIPJHR halvannet år tidligere, men organisasjonen i Genève betalte likevel for at han skulle kunne smugles til Norge tidlig i 2013.

Det skulle gå lang tid før UDI svarte på Mousavis søknad om å få komme til Norge for å jobbe for Loai Deeb. Samtidig skjøt pengeoverføringene fra bakmennene i Midtøsten for alvor fart fra februar 2013. De nye ressursene førte til dramatiske endringer i GNRD. Flere av medgründerne hevder Deeb regelrett kuppet organisasjonen i løpet av de neste månedene. Blant annet bestemte Deeb seg for å etablere hovedkvarter i Stavanger, og ikke i Genève som det heter i stiftelsesdokumentet Sola-mannen i 2010 sendte til Brønnøysundregisteret.

Samles i Geneve

I stedet etablerte han i oktober 2013 en underavdeling av GNRD i Sveits. I løpet av noen få uker flyttet både GNRDs sveitsiske underavdeling og IIPJHR inn i den samme kontorblokken i Rue Richard Wagner 1, like ved FN-bygningen i Genève.

– Loai Deeb signerte kontrakt med oss 1. desember 2013. Én måned senere ble det undertegnet en avtale med IIHJPR , forteller Carole Claden i utleiefirmaet Régimo til Aftenbladet.

Mannen som undertegnet kontrakten med utleiefirmaet på vegne av den iranske organisasjonen, dukker i flere andre sammenhenger opp som ansatt i GNRD.

I februar 2014 fikk Seyed Raed Mousavi endelig innvilget oppholdstillatelsen sin – mer enn ett år etter at UDI mottok søknaden hans. Da hadde Deeb for lengst blitt så utålmodig at han hadde fått sine norske advokater til å be Sivilombudsmannen om å vurdere hvordan utlendingsmyndighetene kunne bruke så lang tid.

En sentral myndighetskilde uttalte tidligere i år til Aftenbladet at Seyed Raed Mousavi trolig var en iransk agent. Hverken PST eller den norske etterretningstjenesten ønsket å uttale seg om saken.

Store endringer

Like etter at Mousavi hadde fått klarsignal om å jobbe i Norge, skjedde det også store endringer i IIJPHR i Genève. De iranske statsborgere forsvant ut av styret i organisasjonen. I en melding til det sveitsiske firmaregisteret varslet Sola-mannen Loai Deeb at han nå tok over som generalsekretær, mens hans ektefelle ble registrert som president. I tillegg ble også den nyansatte ledergruppen ved GNRDs hovedkvarter i Stavanger med som styremedlemmer i IIJPHR.

Både overfor Aftenbladet og i politiavhør har Loai Deeb fortalt at han senere brukte deler av pengene som ble overført fra sponsorene til GNRD til å betale for driften i IIPJHR.

Høsten 2014 flyttet også en tredje menneskerettighetsorganisasjon som Loai Deeb var en sentral del av, inn i den samme kontorblokken i Genève. Sammen med den syriske aktivisten Haytham Manna hadde Deeb allerede fem år tidligere registrert Scandinavian Institute for Human Rights (SIHR) i Brønnøysundregisteret. Men den norske virksomheten var aldri særlig aktiv.

Deebs forbilde

Nå opprettet organisasjonen en underavdeling i Sveits. En mann av iransk opprinnelse som akkurat hadde forlatt ledelsen i IIPJHR, er også oppført som styremedlem i SIHR i sveitsiske registre sammen med Loai Deeb og Haytham Manna. Da SIHR leide seg inn i kontorblokken i Rue Richard Wagner 1, etablerte også Manna sin base der.

GNRD-president Loai Deeb var også involvert i to andre organisasjoner i Sveits. Alle holdt til i samme kontorbygg i Genève. Ifølge utleieren skylder han fortsatt drøyt 1,3 millioner kroner i uoppgjort husleie.

Haytham Manna er ingen hvem som helst i internasjonal målestokk. I arabiske medier har han vært lansert som en mulig fremtidig statsminister i hjemlandet Syria. Manna møter stadig politiske toppledere og er hyppig omtalt i medier verden over. Men han er omstridt i store deler av den syriske opposisjonen.

Den syriske legen blir beskyldt for å samarbeide for tett med russiske og iranske myndigheter, som er svært interesserte i å opprettholde sin innflytelse i Syria.

Haytham Manna (i midten) har flere ganger opptrådt i GNRD-sammenhenger og sammen med president Loai Deeb fra Sola. Her er de to i et panel under en konferanse i FN-bygget i Genève i oktober 2015.

Haytham Manna og Loai Deeb har samarbeidet siden mannen fra Sola midt på 2000-tallet reiste til Paris for å lære om menneskerettigheter fra den drøyt 20 år eldre syreren. De har startet flere organisasjoner og jobbet med en rekke andre prosjekter sammen.

Deeb selv har overfor Aftenbladet beskrevet Manna som et forbilde. En tidligere ansatt i GNRD sier at den profilerte syrerens «skygge hele tiden lå over oss, selv om jeg følte han ikke ville bli for sterkt knyttet til oss.»

Loai Deeb har i et tidligere intervju med Aftenbladet fortalt at det var de samme sponsorene som støttet GNRD, som også finansiert SIHR i Sveits. Dette avviser Manna.

Aftenbladet har tidligere avslørt at to syriske brødre bosatt i Emiratene kan knyttes til nesten hele det beløpet som ble overført til kontoer under Deebs kontroll.

LES OGSÅ:

Les også

Syrisk fredsforhandler ville redde Stavanger-organisasjon

Den kjente, syriske fredsforhandleren Haytham Manna grep inn for å redde menneskerettighetsorganisasjonen til…
Les også

Han er nevnt som mulig statsminister i Syria - etter razzia på Sola er han under etterforskning i Sveits

Haytham Manna har vært lansert som statsminister i Syria i en overgangsregjering dersom Assad-regimet skulle falle.

Sponsorene trekker seg

Helt frem til slutten av mai 2015 vokste tilsynelatende Deebs menneskerettighetsimperium raskt med stadige nyansettelser og etableringer av kontorer i flere land. Så slo Økokrim plutselig til mot GNRD fordi de fryktet menneskerettighetsorganisasjonen kunne være et skalkeskjul for en gigantisk hvitvaskingsoperasjon.

Selv om Deeb og ledelsen i organisasjonen på mange måter forsøkte å slå tilbake mot norske myndigheter, innså tilsynelatende bakmennene at GNRD var så skadeskutt etter politiaksjonen at nettverket aldri ville kunne reise seg igjen.

Gradvis stoppet pengeoverføringene til kontoene Deeb kontrollerte i SR-Bank. Etterhvert ble det vanskelig for GNRD både å betale lønninger og gjøre opp regninger. Husleien i Genève var blant fakturaene som ikke lenger ble betalt.

Ifølge Carole Claden i utleiefirmaet Régimo begynte Loai Deeb plutselig å krangle om leieprisen. Frem til Økokrim-raidet hadde pengene kommet forskuddsvis uten problemer. Tidlig i 2016 stoppet betalingen helt.

_ Vi gjorde det vi alltid gjør i slike sammenhenger. Da de var tre måneder etter med husleien, sendte vi et brev der vi gjorde leietakerne beskjed om at de hadde tre måneder på å gjøre opp for seg, forteller Claden.

Alle de tre virksomhetene Loai Deeb var involvert i Sveits, var samlet i denne kontorblokken i Genève. En organisasjon fredsprisvinner Shirin Ebadi knytter til det iranske regimet ville flytte inn da Deeb fikk pengeproblemer.

Klarer ikke gjøre opp

For SIHRs del ble det annerledes. Den profilerte, syriske fredsforhandleren Haytham Manna hadde tydeligvis fortsatt tilgang på penger. I april 2016 hadde han opprettet en ny organisasjon – Scandinavian Institute for Human Rights/Foundation Haytham Manna – uten Deeb. Den iranske statsborgeren som tidligere hadde en sentral rolle i både IIPJHR og SIHR er imidlertid også med i Mannas nye virksomhet.

Nærmest umiddelbart overtok den nye organisasjonen leiekontrakten til lokalene SIHR hadde benyttet. Ifølge Carole Claden var det GNRD som frem til da hadde betalt regningen også for disse kontorene.

Men GNRD og IIPJHR klarte ikke å gjøre opp for seg for sine lokaler. Etterhvert vokste den ubetalte husleien til en gjeld på 1,3 millioner kroner.

En iransk organisasjon dukker opp

– Det kom en stor mann sent i 2016 og tok med seg møblene fra GNRDs lokaler, så der var det tomt. Men IIPJHR beholdt lokalene uten å betale. Etterhvert kom det et forslag fra våre leietakere om at en annen iraner skulle ta over lokalene slik at en organisasjon han var involvert i kunne bruke dem. Dette var en mann som ut fra det jeg ble fortalt kjente både Loai Deeb og Haytham Manna. Vi hadde et møte med ham. Dette var tidlig i 2017. Iraneren sa han ville betale den delen av gjelden som gjaldt IIJPHR for å ta over de sju kontorene de hadde leid i tredje etasje hos oss, sier Carole Claden.

Hun forteller at Régimo aksepterte dette, og at hun følte at avtalen var i boks.

– Det kom så langt at han i realiteten allerede hadde tatt over kontorene. Vi hadde gitt ham nøkkel. Men så ble det likevel ikke noe av. Plutselig ville han bare betale for en måned av gjelden til IIPJHR. Så trakk mannen seg helt, sier Claden.

– Hvilken organisasjon var det denne iranske mannen representerte?

– Den het ODVV.

Aftenbladet har vært i kontakt med den iranske organisasjonens hovedkontor i Teheran. I en mail bare undertegnet med «ODVV Administration» hevdes det at det var utleier som foreslo at det var dem som skulle dekke tre måneder av IIPJHRs utestående leie. ODVV skriver at de har ikke drevet prosjekter med noen av de tre organisasjonene Deeb og Manna hadde i kontorbygget, men kommenterer ikke påstanden om kjennskap til hverken Sola-mannen eller den profilerte, syriske fredsforhandleren.

Aftenbladet har også bedt ODVV kommentere kritikken fra fredsprisvinner Ebadi, samt stilt ytterligere spørsmål om kontakt med Deeb, Manna og andre personer knyttet til disses virksomheter i Genève. Disse spørsmålene er ikke besvart.

Knyttes til regimet

Fredsprisvinner Shirin Ebadi er ikke alene om å knytte Organization for Defending Victims of Violence tett til det iranske regimet. For eksempel har danske utlendingsmyndigheter laget en rapport der det fremgår at organisasjonens styre utnevnes av den iranske regjeringen. I en artikkel i den danske avisen Politiken fra 2005 heter det at ODVV er i tett kontakt med det iranske informasjonsdepartementet, og at organisasjonen hver måned leverer rapport til myndighetene om hvem de har kontakt med.

Fem år senere ble ODVV på grunn av det antatte samarbeidet med det iranske regimet omtalt som en falsk menneskerettighetsorganisasjon i den franske storavisen Le Monde. Flere andre organisasjoner har også uttalt seg kritisk om ODVVs tette bånd til myndighetene i Iran.

Den påståtte iranske agenten Seyed Raed Mousavi var knapt i Norge etter at han fikk oppholdstillatelse. Etter politiaksjonen mot GNRD har han tilsynelatende vært sporløst forsvunnet.

Vil ikke lenger svare

Deeb hevdet under rettssaken mot ham i september i år at han hadde hatt kontakt med Mousavi på sensommeren, men at han plutselig hadde mistet kontakten med ham. Han mente at iraneren var satt i livsfare etter Økokrim-aksjonen og bebreidet norsk politi for dette.

Loai Deeb ønsker ikke lenger å svare på spørsmål fra Aftenbladet.

– Jeg synes ikke du kommer opp med logiske spørsmål som fortjener svar fra meg. Du bestemte deg for å skrive historier for å øke salget av aviser på en uetisk måte. Alt du har skrevet så langt er en løgn, så vær så snill å ikke kontakte meg igjen, ber Deeb.

Advokat Daniel Kinzer, som representerer utleiefirmaet Régimo, opplyser til Aftenbladet at den utestående gjelden i Genève fortsatt ikke er betalt.

GNRDs norske hovedkontor ble slått konkurs sommeren 2016. Loai Deeb har tidligere sagt til Aftenbladet at det derfor er konkursboet som burde fulgt opp gjelden i Sveits.

«Når det gjelder IIPJHR så er det annerledes, det fins noe uenigheter mellom oss og eieren om perioden for å forlate bygget, saken er ikke ferdig ennå», skrev Deeb i en mail til Aftenbladet før sommerferien.

Deeb har i en rekke sammenhenger avvist at det er noe mystisk med selskapene som overførte penger til ham og GNRD i Norge. Blant annet har han uttalt til Aftenbladet at millionoverføringene fra Midtøsten er «en ren humanitær finansiering».

«Men vi lever dessverre i en verden hvor de som støtter kriminalitet blir æret, mens de som sponser en humanitær organisasjon blir pågrepet og omfattet av teorier som nesten knyttes til Stalin sin tid», skrev Deeb i en mail i vår.

Sveitsisk påtalemyndighet bekreftet i høst skriftlig overfor Aftenbladet at det foregår en etterforskning i Sveits som involverer både Loai Deeb og Haytham Manna. Den syriske fredsforhandleren har benektet dette, og truet Aftenbladet med juridiske konsekvenser dersom opplysningene fra sveitsisk påtalemyndighet publiseres.

Kommunikasjonssjef Henri Della Casa ved statsadvokatkontoret i Genève ønsker ikke å kommentere om også IIPJHR eller Mousavi også er gjenstand for etterforskningsskritt.

Loai Deeb har anket dommen fra Stavanger tingrett. Den er dermed fortsatt ikke rettskraftig.

LES OGSÅ:

Les også

Frykter at Stavanger-organisasjon smuglet iransk agent til Norge

I februar 2014 ble en iransk statsborger innvilget oppholdstillatelse i Norge fordi han skulle jobbe for en…
Les også

Omstridt menneskerettighetsleder slått personlig konkurs

Den mye omtalte lederen av en mystisk menneskerettsorganisasjon i Hillevåg er slått personlig konkurs.
Les også

Menneskerettighetstopp dømt til fengsel

Stavanger tingrett har funnet Loai Deeb skyldig grov økonomisk kriminalitet, dokumentfalsk og menneskesmugling.
Les også

Økokrim hevder menneskerettighetsforkjemper gamblet for 30 millioner

Menneskerettighetsforkjemperen Loai Deeb er tiltalt for å ha gamblet for drøyt ti millioner kroner som tilhørte…
Les også

Stavanger-organisasjon etterforsket i seks land

Etterforskere i seks land har vært involvert i arbeidet med å finne ut hvorfor det i løpet av få år ble overført minst…
Les også

Hevder Økokrim har plantet og fabrikkert bevis

Økokrim-tiltalte Loai Deeb hevder politiet kan ha plassert en datamaskin med falske bevis på kontoret i hans private…
Publisert: