Viga-familien vil investere 800 millioner i Årdal

Viga-familien har planer om et svært postsmoltanlegg i Årdal, skriver Strandbuen.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Nils Viga var regionsjef i Marine Harvest i en årrekke før han sluttet for å jobbe for familieselskapet Fister smolt AS. De bygger ny fabrikk i Tytlandsvik ved Jøsenfjorden. Dette er et postsmoltanlegg , hvor laksen skal vokse til den er 1000 gram, før den settes ut i sjøen. Tytlandsvik Aqua har et produksjonsvolum på 3000 tonn i første omgang og skal stå ferdig ved årsskiftet. På sikt er planen å øke til 9000 tonn.

Nå tar Viga-familien et nytt skritt. De levert inn konsesjonssøknad for Årdal Aqua, og skal snart legge ut reguleringsplanen for et 40 dekar stort næringsområde i Svadbergskogen. Ikke langt fra munningen av den planlagte Årdalstunnelen.

Settefiskanlegget til Fister Smolt AS ble utvidet i 2016. Bedriften har kar på land der lakseyngel stelles det første leveåret. Smolt er da klar for utsetting i sjøen. Brødrene Roger Viga (t.v.) og Nils Viga står mellom karene.

Her skal det bygges et postsmoltanlegg med kapasitet til 15.000 tonn. Planlagt byggestart er i 2021, og anlegget skal stå klart til å ta imot den første fisken i 2022. Investeringsrammen er rundt 800 millionar kroner.

Halvparten av postsmolten skal settes ut i sjø når den er 1000 gram, resten når den er 2.000 gram. Utbyggingen er et ledd i satsingen på å gjøre lakseoppdrett mer landbasert.

Organisk avfall fra lakseoppdrett - og landbruket - kan også gjøre det aktuelt å bygge et biogassanlegg i Årdal.

Nils Viga og Roger Viga utenfor settefiskanlegget på Fister. Her stelles lakseyngelen det første leveåret. Da er fisken blitt 80-100 gram og kalles smolt, som er klar til å flyttes fra ferskvann til åpne nøter i sjøen. Tidligere har regelverket sagt at fisken skal settes ut før den er 250 gram. Nye regler gjør det mulig å vente til smolten er 1 kilo. Derfor bygges det nye anlegget Tytlandsvik Aqua og Årdal Aqua.
Publisert: