Foreslår færre politikere i Lyse-styret

Et nytt forslag legger opp til flere fra næringslivet og færre politikere i konsernstyret i Lyse.

Publisert: Publisert:

Sola-ordfører Ole Ueland, til venstre, Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø og Sandnes-ordfører Stanley Wirak sitter i valgkomiteen i Lyse. Foto: Aasland, Jarle

 • Ola Fintland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I det nåværende konsernstyret i Lyse er det bare styreleder Harald Espedal som ikke er politiker av de seks aksjonærvalgte styremedlemmene. Utenom Espedal er det tre ordførere, en varaordfører og en stortingspolitiker. I tillegg er det to representanter for de ansatte i selskapet.

Nye retningslinjer

I fjor fikk valgkomiteen i oppgave å se på nye retningslinjer for sammensetting og oppnevning av konsernstyre. Denne anbefalingen skal drøftes på et eiermøte 8. februar før det skal opp til behandling på generalforsamlingen 27. april. Dersom det blir vedtatt, vil det gjelde fra 2018.

– Det er generalforsamlingen som har bedt valgkomiteen om å gjøre dette arbeidet for å sikre at vi får et styret som har en bredere kompetanse og utfyller hverandre i større grad. Det handler om å balansere samfunnsmessige og kommersielle hensyn, sier Stavanger-ordfører og leder i valgkomiteen, Christine Sagen Helgø.

Les også

Over 100 kom for å se hvor Lyseløypa skal landes

Overvekt av politikere

– Har det vært for mange lokalpolitikere i Lyse-styret?

– Styret i Lyse gjør en god jobb, men det er en overvekt av ordførere og politikere som sitter der nå, og det er viktig å få en balanse. Vi sier ikke at folk ikke kan være politikere, men vi ønsker flere med ulik bakgrunn og erfaring, sier Sagen Helgø.

Lyse blir eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Aksjonæravtalen fra 1999 gir den største eieren, Stavanger, rett til å oppnevne to styremedlemmer. Nest største eier, Sandnes, har rett til å oppnevne ett medlem, mens tre grupper med andre eierkommuner har rett til å oppnevne ett medlem hver.

De siste årene har eiergruppene stort sett oppnevnt lokale politikere fra kommunestyret. Dette har gitt valgkomiteen lite frihet og spillerom til å sette sammen et styre som også tar andre hensyn til kompetanse og bakgrunn.

– De fleste har spilt inn ett eller to navn, og derfor har valgkomiteen hatt mindre valgmuligheter til å sette sammen et balansert styre, sier Sagen Helgø.

Les også

Behandlet Lyse-kritikk tross inhabilitet

Halvparten fra næringslivet

Anbefalingen fra valgkomiteen er å innføre en rotasjonsordning der halvparten av styret blir rekruttert blant de eierkommunene foreslår, mens den andre halvparten rekrutteres på et friere grunnlag, basert på selskapets kommersielle og industrielle behov.

Det vil si at valgkomiteen får mandat fra tre eiergrupper til å oppnevne tre styrerepresentanter basert på næringslivserfaring og kommersiell kompetanse. De andre tre eiergruppene må foreslå minst fire kandidater hver, to kvinner og to menn, som valgkomiteen kan velge blant. Hvem som kan foreslå egne kandidater, vil gå på rundgang blant eiergruppene.

Valgkomitéen har også drøftet om ordførere og varaordførere fra eierkommunene bør sitte i styret og peker på at dette er et dilemma..

«På den ene siden kjenner ordførerne de lokale forholdene godt, men på den annen side kan de også komme opp i situasjoner der kommunale interesser bryter med selskapsinteresser. Et styremedlem skal alltid ivareta selskapets interesser. Videre vil ordførere kunne bli inhabile ved behandling av Lyse-saker i egen kommune.», heter det i vurderingen. Men valgkomiteen har ikke konkludert på dette punktet.

– Som styremedlem i Lyse skal de jobbe for selskapets beste. Det sitter ikke der som representant for egen kommune. De skal gjøre en jobb for Lyse, og det kan i noen saker være en utfordring, sier Sagen Helgø.

Les også

Tidligere styreleder Ivar Rusdal spør: Hvem skal styre Lyse?

I valgkomiteen sitter Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, Sandnes-ordfører Stanley Wirak, Gjesdal-ordfører Frode Fjeldbø, Eigersund-ordfører Odd Stangeland og Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese som er leder av bedriftsforsamlingen i Lyse. Alle stiller seg bak det nye forslaget.

Konsernstyret i Lyse

I konsernstyret i Lyse i dag sitter styreleder Harald Espedal, nestleder Reinert Kverneland (ordfører i Time), Kristine Enger (ordfører i Randaberg), Irene Heng Lauvsnes (ordfører i Strand), Pål Morten Borgli (varaordfører i Sandnes), Iselin Nybø (stortingspolitiker), Karen Ommundsen (ansattrepresentant) og Øyvind S. Ediassen (ansattrepresentant).

Publisert:

Les også

 1. Lyse-styret støtter Espedal

 2. Lyses "lille hjerne" ikke smart nok for sikringsskapet

 3. Lyse mener investeringer gir mer penger i kommunekassen

 4. Ordførere fnyser av krav om Lyse-gransking

 5. Her trenger Lyselinja 400 mål til ny transformator

Mest lest akkurat nå

 1. Signalbygget på Forus skal rives. Her er de nye planene

 2. Regler for utbetalinger til politikere og partier er kjent ulovlig. Det kan få landsdekkende konsekvenser

 3. Elbiler må betale mer

 4. Ett nytt smittetilfelle i Stavanger

 5. Rødt legger lokk på saken. Slik forklarer Stavanger-politikeren hvorfor hun bryter ut

 6. Elg skutt ved Sandvedparken

 1. Lyse
 2. Stavanger
 3. Christine Sagen Helgø
 4. Næringsliv
 5. Ledelse