Stranden i Rosenli tilgriset av fiskeolje

Badeplanene til Synne og Selina Alexandersen ble fort endret da de så hvordan stranden så ut.