Myter om kirke og tro

Siden 1970-tallet har oppfatningen spredt seg at kirkene er tomme.Nå viser forskning at dette er en myte.