Dramatiske kutt i omsorg

Eldre på Ålgård og Gilja mistar dagtil— bodet. Det blir tøffare val av kven som skal få heimetenester, og aldersdemente og psykisk utviklings- hemma vil få mindre oppfølging.