Intet lokalt krav om gigantbygg på Sola

Hverken roga— lendingene eller pådriverselskapet Sola Terminalbygg har noen gang ønsket å oppføre et kostbart gigantbygg som terminal på Sola.