Små skritt mot bybane

høring: Statens vegvesen Rogaland har lagt ut til høring en konsekvensutredning for en bybane mellom Stavanger og Sandnes. Meningen er at denne banen sammen med Jærbanen skal leve sammen i et konkurransedyktig kollektivtilbud på Nord-Jæren.