Styret vedtok optimistisk sykehus- budsjett

Årets sykehusbudsjett ble vedtatt av styret etter en del diskusjon. Den store produksjonsøkningen bekymrer fortsatt ansattes representanter.