Jernbanen kan bli tinghus

Ifølge sorenskriver Helge Bjørnestad har jernbanestasjonen i Stavanger alt hva et nytt tinghus trenger. Men kravet er at tinghuset framstår som et selvstendig signalbygg.