Ordførerlønnen sakker akterut

Er en årlig godtgjørelse på 580.000 kroner nok for ordføreren i Sandnes, eller har han gjort seg fortjent til mer? Det er spørsmålet bystyret nå må svare på.