Fylkesmannen stopper Nyman

Naboens atkomst må avklares før Terje Nyman får sette opp hus i Tananger.