Sviende skuffelse i «Måke- reiret»

Sinnet og skuffelsen bredte seg da et dagsenter for psykisk syke ikke kunne tas i bruk.